torsdag den 16. november 2017

Strategi
Det er vores erfaring, at et e-business projekt skal forankres i virksomhedens eksisterende forretningsgrundlag. Derfor bistår vi vores kunder med strategiudvikling og procestilpasninger i relation til implementering af teknologiske løsninger.

Vores services er baseret på erfaringer fra traditionel strategi- og procesrådgivning, kombineret med erfaringer fra implementeringsprojekter. Dette giver os unikke forudsætninger for at kunne håndtere de forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer, som følger implementeringen af ny teknologi i virksomheden.

Vi er af den opfattelse, at en høj grad af involvering, fra både IT-afdelingen og de involverede forretningsfunktioner i din virksomhed, sikrer den brede forankring og udnyttelse af eksisterende ekspertise, som er en forudsætning for projektets succes. Et specifikt særpræg er koblingen af forretningsforståelse og indsigt i internetbaseret teknologis muligheder.

Internet og Sikkerhed

Både at have adgang til internettet og at være repræsenteret på internettet bør ikke foregå uden at have overvejet sikkerheden omkring din IT installation. Selvom internettet ikke har nogen faktiske regler om hvad man kan gøre, så er der dog andre områder som påvirker hvad man kan og ikke kan på internettet, såsom persondata loven, derfor er det vigtigt at have en med på råd som kan hjælpe med de overvejelser.

Konsulent for Moderne Kommunikation 
  • Websites, Intranet og Extranet. 
  • Nye, digitale løsninger for mediebranchen.
  • Mobile løsninger.
  • Betalingssystemer til digitale løsninger.
  • Systemer til brugerregistering.

Service og Overvågning
Hvis uheldet er ude og din IT installation ikke fungerer som den skal, så er det vigtigt at have adgang til nogen som kan afhjælpe problemet så hurtigt som muligt. Alternativt kan indgås aftaler om fjern overvågning således at problemerne opdages før de blir uoverskuelige.

IT outsourcing – den bedste sikkerhed og support

IT outsourcing handler om sikkerhed, tillid og ressourcer. Vil du gerne have din virksomhed skal være fri af denne byrde, det er at holde styr på alt dit IT, som jo er virksohedens livsnerve.

IT outsourcing er det sikre valg

At outsource dit It vi uden tvivl lette din hverdag betragteligt, og du kan skabe dig den tid du behøver, til at få solgt dine varer og motivere dine medarbjedere. Du kan gøre det med en sikkerhed og ne god samvittighed, da du har ladet alt din IT glide over i sikre hænder, hvor du har professionelle til at overvåge og opdatere alt dit IT døgnet rundt.
Ikke mange forretningsdrivende tænker over det, men hvad nu hvis…….. et vandrør sprang, der var brand, en server stod af eller noget endnu værre. I alle nævnte tilfælde ville dine IT løsninger være reddet hvis du havde dem outsourcet, i og med der er fuld back up af det hele samtidig med at dine servere og data er de sikrest tænkelige lokaler overhovedet. 
Hør nærmere om om IT outsourcing, hvis du vil være på det sikre hold ……WiFi Forstærker

Oplever du, at WiFi signalet er decideret ringe, og ønsker du at kunne udnytte dit trådløse internet bedst muligt? Oplever du, at WiFi si...